Приглашаем задавать ваши вопросы по теме недвижимость и обсуждать ответы на форуме.

Вопросы

1. Какие документы нужны для покупки/продажи квартиры? Как они регистрируются?

2. Если я перепланировал квартиру, чем мне это грозит?

3. Как узаконить самострой?

4. Чем грозит продавцу или покупателю оформление договора купли-продажи по цене МБТИ?

Ответы

1. Какие документы нужны для покупки/продажи квартиры? Как они регистрируются?
Во-первых, о самом договоре купли-продажи:

  Цивільний кодекс України.
  Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
  
    1. Договір  купівлі-продажу  земельної  ділянки,  єдиного
  майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого
  нерухомого майна укладається у письмовій формі  і  підлягає
  нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
  
Теперь о необходимых документах:
  Про затвердження Інструкції про порядок вчинення
  нотаріальних дій нотаріусами України.

    61. При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження
  житлового будинку, а також іншого нерухомого майна, що підлягає
  реєстрації, нотаріус вимагає подання документів, які підтверджують
  право власності (довірчої власності) на вказане майно, та, у
  передбачених законодавством випадках, документів, що підтверджують
  державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують.
  
а) документ о праве собственности:
  Про затвердження Інструкції про порядок вчинення
  нотаріальних дій нотаріусами України.
  
    62. Право власності на житловий будинок, квартиру, дачу,
  садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, що відчужуються,
  може бути підтверджено, зокрема, одним з таких документів або їх
  дублікатів:
    нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви,
  довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни;
    спадковим договором;
    свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з
  публічних торгів;
    свідоцтвом про  придбання заставленого майна на аукціоні
  (публічних торгах);
    свідоцтвом про право власності на об'єкти нерухомого майна;
    свідоцтвом про право на спадщину;
    свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні
  подружжя;
    договором про поділ спадкового майна;
    договором про припинення права на утримання за умови набуття
  права на нерухоме майно;
    договором про припинення права на аліменти для дитини у
  зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно;
    договором про виділення частки в натурі (поділ);
    іпотечним договором,  договором  про  задоволення  вимог
  іпотекодержателя, якщо умовами  таких  договорів  передбачено
  передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;
    рішенням суду;
    договором купівлі-продажу,  зареєстрованим  на  біржі, за
  наявності відмітки на ньому про реєстрацію відповідних прав тощо.
  
б) справка БТИ:
  Про затвердження Інструкції про порядок вчинення
  нотаріальних дій нотаріусами України.
  
  63. Крім  правовстановлювального  документа  на  житловий
  будинок, садибу та інше нерухоме майно (за винятком земельної
  ділянки), якщо воно підлягає  реєстрації,  нотаріус  вимагає
  документи, передбачені наказом Міністерства юстиції України "Про
  надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та
  оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно на
  спеціальних бланках" від 20 вересня 2002 року N 84/5 ( z0773-02 ),
  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року
  N  773/7061  (із  змінами і доповненнями, унесеними наказом
  Міністерства юстиції України від 23 жовтня 2002 року N 92/5
  ( z0846-02 ), а в сільській місцевості, де інвентаризація не
  проведена, - довідку відповідного органу місцевого самоврядування
  з викладенням характеристики відчужуваного нерухомого майна.
  
Все остальные документы, такие как: справка из ЖЕКа, что все выписались, или что нет задолженности по квартплате, не требуются и нотариусом не проверяются.

2. Если я перепланировал квартиру, чем мне это грозит?
Вы не можете ее продать. БТИ выдаст вам документы, где будет стоять: «самочинна забудова».
А согласно пункта 63 инструкции о порядке выполнения нотариальных действий:

  Про затвердження Інструкції про порядок вчинення
  нотаріальних дій нотаріусами України.

  63. ...
  Коли з витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно
  видно, що власник, наприклад, житлового будинку здійснив або
  здійснює його перебудову чи прибудову, у тому числі перепланування
  житлового будинку, переобладнання нежитлового приміщення в житлове
  і навпаки, або звів чи зводить господарські, побутові будівлі та
  споруди без установленого дозволу або без належно затвердженого
  проекту чи з істотними відхиленнями від проекту, або з грубим
  порушенням основних будівельних норм і правил, нотаріус вимагає
  подання  рішення  органу місцевого самоврядування про дозвіл
  здійснити перебудову,  прибудову,  перепланування  чи  звести
  господарські, побутові будівлі та споруди. При відсутності такого
  рішення нотаріус відмовляє в посвідченні договору відчуження
  житлового будинку, власником якого здійснено таку перебудову,
  прибудову, переобладнання чи зведено господарські побутові будівлі
  та споруди.
  

3. Как узаконить самострой? Ситуация следующая: частное предприятие в Днепропетровском районе на своей территории самовольно построило два цеха общей площадью около 1000 м.кв. Проекта нет, разрешения на строительство - соответственно. Есть только два узаконенных бокса к которым и пристроили цеха. Вопрос: как это дело узаконить с наименьшими затратами?

Ваш вопрос освещен в Гражданском кодексе:

  Цивільний кодекс України.
  Стаття 376. Самочинне будівництво

    1. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно
  вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані  або
  будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї
  мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту,
  або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

    2. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво
  нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

    3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може
  бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне
  будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї
  мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку
  особі під уже збудоване нерухоме майно.

    5. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд
  може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке
  самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

    7. У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить
  суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного
  порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного
  органу державної влади або органу місцевого самоврядування може
  постановити рішення, яким зобов'язати особу,  яка  здійснила
  (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.

    Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка
  здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення,
  таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок
  особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила
  (здійснює)  самочинне  будівництво,  зобов'язана  відшкодувати
  витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього
  стану.
  
Поэтому Вам, скорее всего, следует обратится в районный суд с просьбой узаконить строительство. Дальше суд сам запустит механизм ввода в эксплуатацию. Это будет дешевле, чем пытаться ввести его в эксплуатацию на взятках.

4. Чем грозит продавцу или покупателю оформление договора купли-продажи по цене МБТИ?

Возьмем случай, когда покупатель просто указал в договоре купли-продажи оценочную стоимость БТИ, обычно в несколько раз, а то и десятков раз меньше реальной стоимости, и при этом не имеет никакого документа о фактически уплаченной сумме. В таком случае покупатель рискует потерять свои деньги. Согласно статьи 652 ("Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин") Гражданского кодекса, в случае:

  Цивільний кодекс України.
  Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з
          істотною зміною обставин
    2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у
  відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його
  розірвання,  договір  може  бути  розірваний,  а з підстав,
  встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений  за
  рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності
  одночасно таких умов:

    1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що
  така зміна обставин не настане;

    2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована
  сторона не могла усунути  після  їх  виникнення  при  всій
  турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

    3) виконання договору порушило б співвідношення майнових
  інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що
  вона розраховувала при укладенні договору;

    4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає,
  що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

  3. У разі розірвання договору внаслідок істотної  зміни
  обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки
  розірвання договору  виходячи  з  необхідності  справедливого
  розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з
  виконанням цього договору.

  

Например, можно провернуть следующую аферу. Даже две :-)


1. Заключается фиктивный брак с гражданином, например, России. После продажи брак расторгается. Вы обращаетесь в суд, что бы вернули квартиру, потому как переехать Вы не можете, а у вас двое детей, которым негде жить, и никто не знал, что муж окажется нехорошим и Вы разведетесь. Вариант спорный, но делая обращение в суд, Вы указываете, что готовы вернуть даже большую сумму, но хотите аннулировать сделку. Шанс выиграть есть.


2. Более простой. Есть достаточно много болезней, имеющих симптоматику, похожую друг на друга. Я не медик, но, например, рак желудка вряд ли сильно отличается от язвы. Вы идете к врачу, который Вам за небольшую плату делает справку о раке. Дальше Вы идете в контору, которая занимается мед туризмом и просите насчитать Вам лечение у светилы в Швейцарии. Имея на руках данный счет тысяч на 20-30 у.е., месяца через два-три Вы продаете квартиру, где указывается БТИ стоимость. Далее проходите через месяц новое обследование, и о, чудо: диагноз рак не подтвердился. И вот со всеми этими документами подаете в суд на признание сделки недействительной, так как деньги на операцию в Швейцарии уже не нужны, а жить негде. И тут, скорее всего, суд будет на Вашей стороне. Ведь никто не ущемляется. Скажите, что готовы отдать на 20-30% больше, за моральное неудобство и все такое и может прокатить.

Поэтому, не пытайтесь сэкономить, может получиться намного дороже.

Мобильные операторы

067 Киевстар
096 Киевстар
097 Киевстар
098 Киевстар
068 Киевстар
050 Vodafone
066 Vodafone
095 Vodafone
099 Vodafone
063 Lifecell
093 Lifecell
073 Lifecell
092 PEOPLEnet
091 УкрТелеком
094 ИнтерТелеком
039 Голден Телеком
© Непосредник | 2006-2017
Правила пользования Реклама Платные услуги Помощь и Обратная связь